SD - Super Deformed

Super Deformed är till skillnad från de andra produktlinjerna inte skalenlig. Dessa Gunplas är deformerade, med stora huvuden och små kroppar. Chibi helt enkelt!

Det finns flera olika SD-linjer, som fokuserar på lite olika saker. Ofta är det lite enklare, prisvärda, byggen.